Particulier

Onze dienstverlening aan particulieren kent drie hoofdgebieden:

• onroerend goed,
• ondernemingsrecht en
• familierecht.

Bij elke zaak vinden we het belangrijk eerst goed te luisteren naar de wensen van de cliënt.

Vervolgens kunnen we met onze vakinhoudelijke kennis en ervaring tot de optimale notariële afwikkeling komen. Voor ons is daarbij van groot belang dat niet alleen de juridische en fiscale elementen voor een goede afwikkeling aan de orde komen, maar ook bijvoorbeeld de menselijke en emotionele aspecten.