Wetgeving bestuur en toezicht treedt op 1 januari 2012 in werking

05-10-2012

Met ingang van 1 januari 2013 kunnen Nederlandse naamloze en besloten vennootschappen kiezen voor het one tier of monistisch bestuursmodel, waardoor het mogelijk wordt taken binnen het bestuur van een onderneming over uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders te verdelen. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie wil met deze wetgeving de bruikbaarheid van de naamloze en besloten vennootschap in nationale en internationale ondernemingsverhoudingen vergroten. In de wetgeving zijn ook regels opgenomen voor de gevolgen van een tegenstrijdig belang van bestuurders en commissarissen voor de besluitvorming van de vennootschap. Als een bestuurder of commissaris een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan is het uitgangspunt dat hij niet meedoet aan de besluitvorming. Het hebben van een tegenstrijdig belang leidt onder de nieuwe wetgeving niet meer tot een aantasting van de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Verder beperkt de wet het aantal commissariaten bij ‘grote’ naamloze en besloten vennootschappen en bij ‘grote’ stichtingen met een jaarrekeningplicht.


Terug naar het nieuwsoverzicht