Kan tenaamstelling van een woning nog worden hersteld?

23-07-2013

Bij aankoop van een woning door een echtpaar dat onder het maken van huwelijksvoorwaarden is gehuwd, kan de vraag gesteld worden op wiens naam een woning moet worden aangekocht.

Van belang bij de beantwoording van deze vraag is of de echtgenoten zich bij de financiering van de woning als hoofdelijke schuldenaren hebben verbonden (of gaan verbinden) voor de (hypothecaire) lening. Mocht de woning eigendom zijn geworden van één van beide echtgenoten en op een later moment willen de echtgenoten de woning gezamenlijk eigendom maken, dan is herstel vaak kostbaar. Herstel is op een drietal manieren mogelijk:

  1. De eigenaar van de woning draagt de helft van de woning alsnog over aan de andere echtgenoot. Nadeel van deze overdracht is dat de verkrijgende echtgenoot overdrachtsbelasting is verschuldigd over het te verkrijgen aandeel. Bij een zogenaamd herstel binnen korte tijd na verkrijging van de woning (doorgaans 6 maanden) kan bij hanteren van dezelfde koopprijs de helft zonder overdrachtsbelasting aan de echtgenoot worden geleverd. Deze termijn is bij verkrijgingen tussen 1 september 2012 en 1 januari 2015 opgerekt naar 36 maanden.
  2. Echtgenoten komen in een onderhandse overeenkomst overeen de waardevermeerdering (en eventueel ook de vermindering) te delen.
  3. Zo mogelijk praktischer en overzichtelijker is het wijzigen van de tussen de echtgenoten bestaande huwelijksvoorwaarden waarbij de uitsluiting van gemeenschap in stand blijft, maar slechts een beperkte gemeenschap van woonhuis ontstaat.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en gevolgen van het wijzigen van tenaamstelling of huwelijksvoorwaarden, dan vernemen wij dat graag van u. U kunt contact met ons opnemen via info@doudevantroostwijk.nl of 035-7123237


Terug naar het nieuwsoverzicht