Hoe kan een besloten vennootschap makkelijk beƫindigd worden?

17-07-2013

Per 1 oktober 2012 zijn de wettelijke regels voor besloten vennootschappen geflexibiliseerd. Onder de nieuwe regels is het bij opheffing van een B.V. makkelijker geworden om van een zogenaamde turbo liquidatie uit te gaan.

Bij beëindiging en opheffing van een B.V. (maar ook in geval van andersoortige rechtspersonen) dient een procedure in acht te worden genomen. Om te beginnen dient door de algemene vergadering een besluit tot ontbinding te worden genomen. Vervolgens is het verloop van de procedure afhankelijk van het gegeven of de B.V. wel of geen baten heeft.

Wanneer de B.V. geen baten meer heeft, houdt de B.V. direct op te bestaan (wel dient de B.V. nog te worden uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel en dient aldaar te worden aangegeven wie de bewaarder van de boeken en bescheiden van de vennootschap is). Wanneer de B.V. nog wel baten heeft, moet een vereffenaar worden aangewezen en moet een rekening en verantwoording en eventueel een plan van verdeling worden opgesteld. Deze gegevens moeten ter inzage worden gelegd bij onder andere de Kamer van Koophandel, en moet in een landelijk verspreid dagblad worden gepubliceerd dat deze stukken ter inzage liggen. Eventuele schuldeisers hebben vervolgens 2 maanden de tijd om tegen de ontbinding en vereffening in verzet te komen.

Door de ingrijpende herziening van de kapitaalsbeschermingsregels per 1 oktober 2012, is het voor de B.V. makkelijker geworden zich te ontdoen van de baten. Mits er geen wettelijke of statutaire reserves zijn, kunnen de baten makkelijker aan de aandeelhouder(s) worden uitgekeerd. Bij de uitkering moeten uiteraard wel de zogenaamde uitkeringstest en de zogenaamde balanstest worden uitgevoerd. (En zullen de statuten van de B.V. wellicht gewijzigd moeten worden.)

Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via info@doudevantroostwijk.nl


Terug naar het nieuwsoverzicht