Digitale Kluis

13-08-2013

Steeds meer mensen hebben naast materiële zaken ook een omvangrijke virtuele nalatenschap. Voor accounts op verschillende websites zijn verschillende wachtwoorden nodig, zoals onder meer bij bijvoorbeeld Facebook en LinkedIn. Het vervelende bij het overlijden kan dan zijn dat erfgenamen niet over de wachtwoorden beschikken om de eventuele abonnementen stop te zetten of het profiel te verwijderen.

Ook willen mensen belangrijke papieren steeds vaker digitaal bewaren, zodat deze niet fysiek in huis hoeven te liggen. Maar het nadeel van opslaan op een eigen computer kan zijn dat deze crasht of gekraakt wordt.

Een digitale kluis kan dan uitkomst bieden. In een digitale kluis kunnen die gegevens worden opgeslagen die iemand nodig heeft bij het openen van zijn of haar account bij verschillende on-line diensten, ook kunnen digitale documenten hierin worden opgeslagen. Voor de eigenaar van de digitale kluis heeft dit als voordeel dat alle benodigde gegevens en documenten op ieder moment in de kluis beschikbaar zijn.

Bij het openen van de digitale kluis kan de eigenaar door middel van een testament aangeven aan wie de sleutel bij diens overlijden moet worden overhandigd. Dit wordt via een notaris vastgelegd en bij het overlijden van de eigenaar kan de betreffende notaris aan de erfgenamen de sleutel afgeven, waarmee de erfgenamen bijvoorbeeld de abonnementen kan stopzetten en een profiel bij bijvoorbeeld Facebook kan verwijderen. Hiermee wordt voorkomen dat een dergelijk profiel een eigen leven gaat leiden, wat voor de erfgenamen een pijnlijke aangelegenheid kan zijn.

Mocht u hierover vragen hebben of meer willen weten, neemt u dan gerust contact met ons op via info@doudevantroostwijk.nl.


Terug naar het nieuwsoverzicht