Bank mocht geen gebruik maken van haar hypotheekrecht

17-06-2013

Bank mocht geen gebruik maken van haar hypotheekrecht

Veel woningen staan op dit moment zogenaamd 'onder water'. Dit betekent dat de waarde van de woning zo ver is gedaald, dat de hypothecaire schuld die erop rust hoger is dan de waarde van de woning. Het hypotheekrecht houdt voor de bank in, dat ingeval de eigenaar van de woning niet meer aan zijn of haar verplichtingen ten opzichte van de bank kan voldoen, ofwel de verschuldigde rente en/of aflossingen niet meer kan voldoen, de bank de woning bij opbod in het openbaar mag verkopen (ook wel een executoriale veiling genoemd).

Recent heeft een bank bij betalingsachterstand van een woningeigenaar aan deze eigenaar de executoriale verkoop van de woning aangezegd. De eigenaar heeft in kort geding daartegen gevorderd dat het de bank wordt verboden om tot openbare verkoop over te gaan. De eigenaar stelt hiertoe onder meer dat de opbrengst van de woning verre van toereikend is om de hypothecaire schuld te voldoen. Voor de eigenaar zal een aanzienlijke schuld resteren. De voorzieningenrechter heeft in dit geval geoordeeld dat de bank altijd van haar recht tot executie van de woning gebruik mag maken, maar daarbij geen misbruik van haar recht mag maken.

De voorzieningenrechter heeft verder geoordeeld dat de bank in dit geval misbruik van haat recht maakt wanneer zij tot openbare verkoop overgaat. Genoemde rechter heeft bij dit oordeel betrokken dat in deze tijd, waarin het economisch gezien niet goed gaat met Nederland en veel huizen onder water staan, van de bank meer coulance mag worden verwacht dan in economisch goede tijden. Dit betekent dat een bank tot het uiterste moet gaan voordat zij kiest voor een openbare veiling (de bank moet in ieder geval meermalen proberen een betalingsregeling te treffen) en dat als het in redelijkheid nog mogelijk lijkt dat door middel van een regeling een grote restschuld kan worden voorkomen, daarvoor moet worden gekozen.


Terug naar het nieuwsoverzicht