Actuele column: Een Nieuwe Successiewet

16-04-2011

logo gooi en eemlanderlogo nhdlogo leidsch dagbladlogo haarlems dagblad


 

De Ombudsman van De Gooi- en Eemlander vroeg notaris Dirk Doude van Troostwijk om een aantal actuele zaken in het notariaat toe te lichten in de vorm van een column: Bericht van de Notaris. De columns verschijnen in vier dagbladen en natuurlijk ook hier:

Een Nieuwe Successiewet

Vignet columnBinnenkort treedt de nieuwe successiewet in werking. Successierecht is de belasting die wordt geheven over de waarde van alles dat wordt verkregen uit de nalatenschap. Door staatsecretaris De Jager is in de media benadrukt, dat door de nieuwe wet de tarieven naar beneden gaan. Dit geldt echter maar voor een beperkt aantal gevallen. Opletten dus.

Wat is nu het verschil tussen nu en straks? Het aantal verschillende belastingschijven wordt sterk verminderd van twintig naar zes. Ook het toptarief wordt in alle gevallen lager. Maar in gevallen dat kinderen erven of geschonken krijgen van hun ouders, gaat het aan de Belastingdienst te betalen bedrag in veel gevallen juist omhoog. Met een goed testament en het periodiek doen van schenkingen, kan het te betalen successierecht aanzienlijk verminderd worden. Het blijft voordelig om elk jaar, al dan niet op papier, een schenking te doen aan de kinderen om successierecht te besparen in de toekomst. Straks is per kind jaarlijks een bedrag van vijfduizend euro vrijgesteld. Alleen het verschil tussen het hoogste en het laagste tarief wordt een stuk kleiner, doordat er minder belastingschijven zijn.

Veel mensen hebben nog geen testament of hun testament is sterk verouderd. Ik denk dat misschien wel negentig procent van deze mensen belasting zou kunnen besparen, door zich door een notaris hierover te laten adviseren. In ieder geval moeten mensen die samenwonen zonder samenlevingscontract straks actie ondernemen. Zonder contract zijn zij onder de nieuwe wet veel duurder uit. Dit komt omdat de fiscus hen niet meer ziet als partner. Daarmee vallen deze personen directe in de duurste categorie belastingbetalers. Dus het alsnog afsluiten van een samenlevingscontract is zeer aan te bevelen. Soms zijn er dikke rapporten nodig met ingewikkelde berekeningen, maar in veel gevallen zal met relatief eenvoudige middelen, zoals het aanpassen van het testament, het up to date brengen van de huwelijksvoorwaarden of een samenlevingsovereenkomst en mogelijke schenkingen, al een flinke besparing kunnen worden bereikt. Een nieuwigheid is ook dat straks de WOZ-waarde van het huis, bepalend is voor de heffing van het successierecht. Het is dus extra van belang bezwaar te maken als deze waarde te hoog is vastgesteld.

Toch is het belangrijk om niet alleen maar op belastingbesparing te focussen. Veel oudere mensen doen bij leven aan vermogensoverheveling naar de volgende generatie: de kinderen en de kleinkinderen. Hier kan zeker belasting mee worden bespaard, maar tegelijkertijd dragen zij dus ook langzaam maar zeker hun vermogen over en daarmee ook de ruimte om hier zelf over te kunnen beschikken. Het is goed om af te wegen in welke mate dit verstandig is. Want hier geldt het oude gezegde: Je moet je niet uitkleden voor je naar bed gaat.

Mr. Dirk Doude van Troostwijk,
Notaris te Bussum.

Klik hier voor de Ombudsman
logo gooi en eemlander


Terug naar het nieuwsoverzicht